تصاویر ویدیویی

آرنولد در مستر المپیا 1975

[evp_embed_video url=”http://gnciran.com/new/wp-content/uploads/2017/04/video_2017-04-22_05-24-59.mov”]

Mr. Olympia 1975 – Arnold Schwarzenegger, with Serge Nubret and Lou Ferrigno     ارنولد در مستر المپيا ١٩٧٥ در رقابت با سرجى نوبرت و لو فریگنو